Destination Gisselfeld

Destination Gisselfeld

@

v/Destination Gisselfeld

Destination Gisselfeld er resultatet af et unikt internt samarbejde mellem en gruppe af aktører i SydkystDanmark. Et enestående samarbejde, hvor man ser sine nærmeste kolleger som samarbejdspartnere fremfor konkurrenter, og hvor der samarbejdes i hele værdikæden med det formål at stimulere turistens behov for en kombination af overnatning, mad, drikke og shopping og oplevelser. I fællesskabet udnyttes synergier til fælles glæde og der er fokus på at skabe flere hel- eller flerdagsturister fremfor blot et par timers besøg hos den enkelte aktør.

Foto: Destination Gisselfeld