Elly Nielsen

@ House of Møn

Elly Nielsen indså før de fleste andre i detailbranchen, at spændende lokale butikker er blandt de vigtigste turistvirksomheder, og omvendt, at turismen rummer et kæmpe potentiale for udvikling af lokale job og servicetilbud, der er til gavn for de fastboende.
Elly har præget Møn gennem en livslang karriere som butiksejer i Stege, som byrådsmedlem og i foreningslivet – primært i Møns Handelsstandsforening, som hun var formand for i to lange perioder.
Hun er en af de vigtigste personer bag ’Miraklet i Stege’ – de senere års positive udvikling af Stege som handels-, restaurant- og oplevelsesby. Senest var hun – helt forventeligt – en af de ledende kræfter bag etableringen af House of Møn, som er et seriøst bud på fremtidens decentrale led i turismens værdikæde, som sikrer det lokale, autentiske værtskab. Hele Møn er på fornavn med Elly!