Marie Roland

Naturvejleder @ Naturstyrelsen Storstrøm

Marie Roland er naturvejleder i Naturstyrelsen Storstrøm. Marie er oprindelig uddannet lærer med linjefag i geografi og biologi inden hun i 2007 tog springet ind i formidlingsverdenen – bl.a. som naturguide på Geocenter Møns Klint, natur- og sundhedsvejleder i Skov og Naturstyrelsen og som naturvejleder tilknyttet Præstø Fjord, Faxe og Stevns.

Marie har mere end 10 års erfaring med projekter og partnerskaber omkring friluftsmuligheder og naturoplevelser – og gennem arbejdet med friluftsportaler, webbooking og borgerhenvendelser har hun fået et solidt kendskab til problematikker vedrørende balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.