Peer Ravn

Biolog/Cand.scient. & Direktør/Ejer @ Amphi Consult & Rewilding Denmark Gruppen

Peer har været selvstændig biologisk rådgiver siden 1990, og har igennem årene i stadig øget grad lavet store natur- og landskabsprojekter i samarbejde med EU`s LIFE-program, Forsvaret, Fonde, Naturstyrelsen, de østdanske kommuner og private lodsejere, især godser. Derudover beskæftiger Peer sig med miljøvurderinger for myndighederne og projekter rettet mod at beskytte Danmarks biodiversitet.