Brian Mikkelsen

Adm. Direktør @ Dansk Erhverv

Brian Mikkelsen er adm. direktør i Dansk Erhverv, der repræsenterer 18.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger. Brian er tidligere medlem af Folketinget, hvor han repræsentererede Det Konservative Folkeparti. Han er tidligere kultur-, justits-, økonomi- og erhvervsminister. Han har desuden været formand for den konservative folketingsgruppe og sad i Folketinget 1994-2018.