Rosenfeldt

@

Naturen har mange steder trange kår, men i Vordingborg kommune får den nu mere plads. Rosenfeldt  er nemlig gået sammen med EU og Miljøstyrelsen og Vordingborg Kommune om et storstilet naturprojekt. Rosenfeldt har solgt dyrkningsrettighederne på 110 hektar langbrugsjord på Knudshoved Odde, som skal omdannes til uberørt, vild natur til gavn for både natur- og dyreliv og naturglade turister. Foruden vandhuller, strandeng og blomstrende bakker skal der gå græssende vilde heste rundt i området, og så skal der etableres afmærkede stisystemer, som kan blive til naturskønne gå- og vandreruter. Naturprojektet skal bl.a. beskytte en række truede padde-arter, sjældne fugle og styrke vådområdets biodiversitet. Det EU-finansierede projekt er et vigtigt skridt mod at gøre Vordingborg-området grønnere og dermed tiltrække flere outdoor-elskende turister. Projektet er blevet til i et nært samarbejde med Vordingborg Kommune.