Thomas Kastrup

Forretningschef @ Destination Fyn

Thomas Kastrup er chef hos Destination Fyn med ansvar for bl.a. strategi, forretningsudvikling, partnerrelationer, den fælles fynske markedsføringsindsats og udvikling af Destination Fyn klyngen.

Thomas er medlem af KL’s turismepolitiske netværk, styregruppen for Dansk Storbyturisme og Dansk Kyst- og Naturturismes Advisory Board.

Han har endvidere 11 års ansættelse i VisitDenmark – bl.a. som markedschef – bag sig.