Steges 750-års købstadsjubilæum

@

Steges 750-års jubilæum bød på over 50 arrangementer med stor alsidighed – lige fra fest og farver til det mere højtidelige. Arrangementet blev især en succes på grund af et meget stort lokalt engagement fra foreninger mv. og byjubilæet har skabt varige resultater i form at nye netværk og event-erfaringer, der vil være en ressource for Stege i årene fremover.