Thomas Kastrup

Innovationschef @ Destination Fyn

Efter en årrække som chef for Destination Fyn indtog Thomas pr. 1. januar
2019en ny funktion som innovationschef med ansvar for destinations-
og strategiudvikling samt udvikling af strategiske partnerskaber og
innovationskoncepter i den fynske oplevelsesøkonomi.

Dette som led i etableringen af et nyt, konsolideret fynsk destinations-
selskab, der samler 3 selvstændige fynske klynger: det forhenværende
Destination Fyn, Sport Event Fyn og Food Fyn.

Thomas er medlem af KL’s turismepolitiske netværk, styregruppen for
Dansk Storbyturismeog Dansk Kyst- og Naturturismes Advisory Board.

Han har endvidere 12 års ansættelse i LEGO og VisitDenmark – bl.a. som
markedschef – bag sig.